Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/183/2017 Rady Gminy Augustów

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe