Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/265/2017 Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 24 listopada 2017 r.

w sprawie "Rocznego programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe