Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/315/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 13 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe