Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/187/2017 Rady Gminy Wąsosz

z dnia 19 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Wąsosz

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe