Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/161/2017 Rady Gminy Korycin

z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkole podstawowej i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Korycin oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe