Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/155/2017 Rady Gminy Sztabin

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie trybu i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe