Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/157/2017 Rady Gminy Sztabin

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe