Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/183/17 Rady Gminy Orla

z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Orla w 2018 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe