Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/204/17 Rady Gminy Szumowo

z dnia 24 listopada 2017 r.

w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe