Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/134/17 Rady Gminy Giby

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy na 2018 rok Gminy Giby z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe