Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/176/17 Rady Gminy Hajnówka

z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla pomnika przyrody

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe