Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/243/17 Rady Miasta Hajnówka

z dnia 27 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Hajnówka

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe