Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/149/2017 Rady Gminy Rutka-Tartak

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe