Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/136/17 Rady Gminy Turośl

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Turośl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe