Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/257/17 Rady Gminy Wyszki

z dnia 28 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Gminy Wyszki

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe