Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIII/658/17 Rady Miasta Białystok

z dnia 27 listopada 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2017 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe