Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIII/268/17 Rady Gminy Radziłów

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie uchyleniu uchwały nr XLII/257/17 Rady Gminy Radziłów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radziłów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe