Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/168/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe