Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV.160.2017 Rady Gminy Szudziałowo

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe