Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/118/17 Rady Gminy Sidra

z dnia 17 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy gminy Sidra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe