Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/189/2017 Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/133/2016 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bargłów Kościelny

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe