Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/151/2017 Rady Gminy Milejczyce

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe