Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/177/17 Rady Gminy Nowinka

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowinka

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe