Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/478/2017 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe