Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/479/2017 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin wielodzietnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe