Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 27 grudnia 2017 r.

do porozumienia zawartego w dniu 29.12.2016 r. w Białymstoku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe