Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/244/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Turośń Kościelna

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe