Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/354/18 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 25 stycznia 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wasilków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe