Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 212/XXXVII/2018 Rady Gminy Piątnica

z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe