Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/320/2018 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 22 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe