Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/353/18 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu miasta Wasilkowa ("Cmentarz w Świętej Wodzie")

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe