Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/231/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości poboru i wykorzystania udzielonej dotacji

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe