Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/519/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2018 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe