Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/190/18 Rady Gminy Kuźnica

z dnia 29 stycznia 2018 r.

zmieniająca uchwałę nr XI/69/15 w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych gminy Kuźnica

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe