Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/192/18 Rady Gminy Kuźnica

z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkole i przedszkolu, prowadzonych przez Gminę Kuźnica oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe