Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/335/18 Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe