Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/251/2018 Rady Gminy Krasnopol

z dnia 9 lutego 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasnopol

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe