Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/253/2018 Rady Gminy Krasnopol

z dnia 9 lutego 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe