Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/254/2018 Rady Gminy Krasnopol

z dnia 9 lutego 2018 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasnopol w 2018 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe