Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Burmistrza Moniek

z dnia 20 lutego 2018 r.

w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Mońki

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe