Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/371/18 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Wasilków przedszkolu, innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe