Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/294/18 Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Powiatu Hajnowskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe