Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/252/18 Rady Miasta Hajnówka

z dnia 21 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zkałady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe