Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/200/18 Rady Gminy Trzcianne

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Trzcianne

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe