Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/430/18 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 21 lutego 2018 r.

w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Augustowa w 2018 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe