Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/433/18 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 21 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XX/170/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe