Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/437/18 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 21 lutego 2018 r.

w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty, niedochodzenia należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Augustów lub jej jednostkom organizacyjnym

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe