Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/444/18 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 21 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Augustowa

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe