Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 298/XLI/18 Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 21 lutego 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szczuczyn

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe