Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/197/18 Rady Miasta Kolno

z dnia 23 lutego 2018 r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Kolno

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe